Zdravé bývanie s drevom

     Poznáte už všetky výhody, ktoré so sebou prináša drevodom? Na našej stránke nájdete množstvo informácií, ktoré vám povedia aké výhody Vám poskytne drevostavba. Je všeobecne známe, že drevo je živý materiál. Rovnako aj to, že drevený dom je teplý, odolný a má svoj vlastný charakter. Ale viete aj to, že drevo má dokázateľný vplyv na zdravie človeka?  Vedeli ste o tom, že steny drevodomu automaticky regulujú vlhkosť aj teplotu vo vnútri, čím sa vytvára mikroklíma vhodná najme pre alergikov? Toto je však iba začiatok toho, čo drevo dokáže.

 

     Japonská štúdia porovnávala počiatočnú fyziologickú odozvu na vzorke 14 osôb. Účastníci výskumu boli striedavo vystavení pôsobeniu dreveného a striedavo oceľového panelu.  Pulz a srdcová frekvencia každého subjektu bola meraná každú sekundu, po dobu 20 sekúnd. Experiment začínal usadením účastníkov výskumu čelom k stene, ktorá bola zahalená závesom. Následne bol záves odstránený a nasledovala 90 sekundová expozícia. Štúdia zistila, že vystavenie dreveného panelu výrazne znížilo krvný tlak účastníkov experimentu.
 

Podobným experimentom sa zaoberala aj rakúska štúdia, ktorá skúmala srdcovú frekvenciu 30 ľudí, ktorí spali počas 3 týždňov v posteli vyrobenej z masívneho dreva. Výsledné srdcové frekvencie boli porovnávané s výsledkami, ktoré vedci získali počas 3 týždňového monitorovania ľudí, ktorí naopak spali v posteliach vyrobených z imitácie dreva. Spánok v posteli vyrobenej z masívneho dreva redukoval srdcovú frekvenciu o 3500 úderov za deň, v porovnaní s výsledkami ľudí, ktorí trávili tri týždne v posteliach z imitácie dreva.

 

Záujem vedcov o vplyv dreva na zdravie človeka je vo svete naozaj citeľný. Okrem uvedených štúdií môžeme hovoriť aj o ďalších zaujímavých vplyvoch a výsledkoch na ľudský organizmus.

 

Celoročná rakúska štúdia skúmala vplyv prostredia na  36 žiakov vo veku od 13 – 15 rokov. Vzorka žiakov sa striedavo učila v učebni, kde boli podlahy, stropy, skrine aj stenové panely vyrobené z masívneho dreva a striedavo v učebni vybavenej linoleom, sadrokartónovými stenami a plastovými doplnkami. Výsledky ukázali významné rozdiely vplyvu jednotlivých učební. U žiakov, ktorí sa učili v triede, s prevládajúcim vybavením z masívneho dreva, bolo pozorované zníženie srdcovej frekvencie a rovnako sa znížilo aj vnímanie stresu. 

 

Z uvedených záverov štúdií môžeme vidieť, že prítomnosť drevodomov, dreveného nábytku a vybavenia má pozitívne fyziologické účinky na ľudský organizmus. Preukázateľne znižuje krvný tlak, srdcovú frekvenciu a pôsobí proti stresu. Týmto však pozitívne vplyvy dreva na organizmus ani zďaleka nekončia. 
 

 

Japonská štúdia skúmala správanie a zdravotný stav 44 starších osôb, pričom porovnávala dve skupiny. Prvá skupina používala drevené stoly, stoličky a drevené vybavenie. Druhá skupina naopak prichádzala do kontaktu s plastovým nábytkom a vybavením. Štúdia dokázala, že použitie drevených výrobkov zvýšilo počet interakcií medzi jednotlivcami a zlepšilo emocionálny stav pozorovaných osôb. Okrem toho Kanadský výskum preukázal, že farba a textúra dreva vyvolávajú pocit tepla, komfortu a uvoľnenia. Všetky tieto emócie výrazne redukujú stres a úzkosť. Na základe týchto štúdií odporúčajú vedci aplikovať čo najviac dreva v domovoch dôchodcov, prípadne v nemocniciach.

 

Štúdia na Novom Zélande prezentoval 69 dospelým osobám, fotografie desiatich moderných firemných interiérov, ktoré boli vyberané z aktuálnych kníh o modernom dizajne. Päť interiérov pozostávalo z veľkej časti z dreva, pokým zvyšných päť fotografií zachytávalo interiéry bez drevených komponentov. Účastníci boli vyzvaní, aby zvolili organizáciu, v ktorej by na základe vizuálneho vnemu z fotografie chceli pracovať. Účastníci experimentu mali tiež priradiť danej fotografií 3 adjektíva z ponúkaného zoznamu. Prítomnosť výrobkov z dreva v podnikovom prostredí drasticky ovplyvnila prvé dojmy a výrazne zvýšila pravdepodobnosť záujmu pracovať v danej organizácií. Interiér s drevným nábytkom vyvolával v účastníkoch experimentu  pocit inovácií, energie a pohodlia. Naopak interiéry bez drevených komponentov pôsobili neosobne a nepohodlne. 

 
 
 

 

 
Použitie dreva v interiéroch budov má jasné fyziologické a psychologické výhody, ktoré napodobňujú účinok času tráveného vonku v prírode. Pocit prirodzeného tepla a pohodlia, ktoré drevo vyvoláva v ľuďoch má za následok zníženie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, zníženie stresu a úzkosti, čo zvyšuje pozitívne sociálne interakcie. Drevo je jedným z najstarších a najuniverzálnejších stavebných materiálov, ktoré ľudstvo používa, pričom aj v súčasnosti pozorujeme veľký potenciál tohto materiálu smerom do budúcnosti.  Priaznivé účinky dreva na ľudský organizmus naberajú na význame najmä v súvislosti s dnešnou rýchlou a hektickou dobou.