Víkendový dom v Nosiciach, autor: Ing. arch. Pavol Pokorný, Pokorny architekti