NED Čierna Voda, autor: Ing. arch. Pavol Pokorný, Pokorny architekti - projekt v príprave