Značka Kvality

 ForDom s.r.o. získal Značku kvality Drevostavieb¶¶

 

Komisia pre udelenie Značky kvality drevostavieb udelila našej spoločnosti Fordom, s.r.o. 
CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY DREVOSTAVIEB.