Vyhlásenie laureáta Ceny ARCH 2012

Cena ARCH 2012¶¶

 

Spoločnosť ForDom ako Partner Ceny ARCH 2012

ForDom s.r.o. Zvolen podporila 15 jubilejný ročník CENY ARCH 2012.

Architektonické diela nominované na CENU ARCH 2012 si môžete pozrieť na www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/aktuality-vydavatelstvo/cena-arch-2012-nominacie

 

Medzi nominovanými si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nomináciu č. 8

Víkendový dom, Nosice (Pavol Pokorný / Pokorny architekti, spolupráca Mária Šmilňáková, Martin Bujna, publikovaný v časopise  , ktorú realizovala naša spoločnosť ForDom s.r.o. Zvolen

Hlasovanie o cenu verejnosti môžete hlasovať tu www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/aktuality-vydavatelstvo/cena-verejnosti-cena-arch-2012