Stretnutie s architektmi úspornej výstavby

Dňa 21.6.2014 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie s architektmi úspornej výstavby a záujemcami o takéto bývanie.

 


Týždeň po stretnutí "Na dobrom mieste" sa uskutočnilo druhé stretnutie so záujemcami o bývanie v pasívnom dome v krátkom čase. Samotné podujatie sa konalo v budove Iuventy na Budkovej 2, v Bratislave, v čase od 10:00 do 15:00.Účastníci mali možnosť vypočuť si rôzne prístupy k riešeniu zámeru stavať pasívny dom. Mohli na jednom mieste a v jednom čase spoznať viac názorov renomovaných architektov úsporných domov na ich konkrétnu lokalitu a investičný zámer.

Každý pasívny dom môže mať individuálnu architektonickú kvalitu. V rámci prvého cyklu sa so svojimi prednáškami prítomným záujemcom predstavili nasledujúci architekti:
  • Ing.arch. Pavol Pokorný 
  • Doc.Ing.arch. Henrich Pifko,
  • PhD.  Mgr.art. Bjorn Kierulf 
  • Ing.Vladimír Šimkovic
Ing. Arch. Pavol Pokorný vystúpil s prednáškou s názvom "Domy tých druhých" , ktorej cieľom bolo upozorniť poslucháčov, že nech architekt prezentuje akýkoľvek svoj úspešný projekt, je to vždy dom "niekoho iného", a nie budúci dom budúceho investora.T.j. fokusom je vždy koncentrácia sa architekta na špecifiká budúceho majiteľa, z analýzy ktorých vychádza vo výsledku unikátne riešenie = unikátna architektúra.


Najčastejšie otázky zúčastnených sa týkali dilemy medzi celkovým rozpočtom a očakávaným technickým štandardom.

Tu Pavol Pokorný vysvetľuje:
 

" Žiaden (ani ten najlepší) technický štandard, nedokáže garantovať kvalitný život v zlej architektúre, ale naopak, kvalitný architektonický návrh môže byť vždy ešte vylepšený adekvátnym technickým riešením. "
K samotnému podujatiu dodal:


"Akcia opäť raz v priamej konfrontácii s budúcimi užívateľmi úspornych domov ukázala, aká je potrebna popularizácie dobrej architektúry v súvislosti s energeticky pasívnym štandardom. 

Aby sa tieto dva atribúty navzájom nezamieňali a predovšetkým, aby bolo jasné, že dosiahnutie pasívneho štandardu neznamená automaticky dobrú architektúru. Že našimm spoločným cieľom je kvalitná architektúra so zodpovedajúcim technickým štandardom. V tomto poradí, nie naopak."