Spoločnosť ForDom získava pečať bonity !


Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. sú autormi hodnotiaceho modelu , ktorý sa zameriava na bonitu komerčných subjektov podnikajúcich na území SR. Uvedené spoločnosti pravidelne zverejňujú zoznam bonitných podnikov.  Na zoznam sa dostali iba tie podniky, ktoré v roku 2013 dosahovali najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Z celkového počtu 224 000 hodnotených podnikov, vyhovelo kritériám iba 1,2 % podnikov. S radosťou vám oznamujeme, že  vďaka svojím výborným ekonomickým výsledkom  medzi tieto podniky patrí aj spoločnosť ForDom.http://www.nissr.sk/