Nová technológia pre pasívne domy

 

Nová technológia pre pasívne domy - optimálne riešenie pre pasívne domy   

 

V spolupráci s Konzorciom SmartPassivhaus, Al traded s.r.o., Tvrdošín, Createrra s.r.o., Senec, Eltis s.r.o., Prievidza sme inovovali technologické vybavenie našich energeticky pasívnych rodinných domov.

SmartHub   

Integrálna jednotka pre pasívne domy                                                                                                                                           

Komplexné riešenie
SmartHub je priestorovo úsporné a výkonovo oprimalizované riešenie všetkých technologických potrieb v pasívnom dome. SmartHub zabezpečuje nízkoteplovodné vykurovanie, pasívne chladenie aj teplú vodu malým tepelným čerpadlom, ktoré berie teplo zo soľankového okruhu (zeme).    

Vetranie

Vv kombinácii s vetracou jednotkou SmartVent alebo so samostatným soľankovým výmenníkom zabezpečí aj predohrev vonkajšieho vzduchu v zime.

Diagnostika na diaľku

SmartHub obsahuje komplexný riadiaci systém s digitálnym meraním vstupných a výstupných teplôt. Ak je napojené na internet, je možné diagnostikovať na diaľku.

Distribúcia

Súčasťou jednotky sú aj všetky obehové čerpadlá, výmenníky a tlakové nádoby potrebné k priamemu napojeniu soľankového vykurovacieho okruhu. Tak isto je možné priamo napojiť soľankový predohrev, prípadne chladenie privádzaného vzduchu v lete.

 

SmartVent    

Optimálna rekuperácia pre pasívne domy

Revolučné riešenie

SmartVent je priestorovo úsporná rekuperačná jednotka vhodná pre pasívne domy. Jednotka jr pramo zabudovaná do steny, tým odpadávajú dlhé prívody a odvody a tepelné straty s tým spojené. Zároveň potrebujeme vo vnútri minimálny priestor.

Úsporné 

Vetracia jednotka SmartVent používa najmodernejšie ventilátory na trhu a spolu s malými tlakovými stratami je energetická spotreba minimalizovaná. 

Zabudovaný soľankový predohrev

SmartVent má v sebe už zabudovaný soľankový predohrev, ktorý zabezpečuje jeho protimrazovú ochranu. Alternatívne môže byť vybavený PTC článkom alebo bez predohrevu. 

Integrálna súčasť SmartHub-u 

SmartVent je koncipovaný ako súčasť jednotky SmartHub, kde je umiestnené aj ovládanie pre SmartVent. SmartVent nemá bypass a chladiaci výkoon zabezpečuje výlučne nízkoteplovodné okruhy systému SmartHub.

Riešenie počíta so štandardne zabudovaným entalpickým výmenníkom, ktorý zabezpečuje aj rekuperáciu vlhkosti. 

 

Zabudovanie jednotky priamo do steny má niekoľko výhod:     

- minimálne priestorové nároky,          

- vylúčenie tepelných strát vzduchovodmi,

- optimálna integrácia soľankového výmenníka,    

- entalpický výmenník s rekuperáciou vlhkosti,  

- všetky teploty a prietoky sú merané digitálne.

 

      návod na obsluhu