Financovanie výstavby v spolupráci s VÚB

Spoločnosť ForDom v spolupráci s VÚB spúšťa pilotný projekt  

Financovanie výstavby drevodomov.

  

 


 

 

 

Podmienky financovania:

 • trvanie projektu : 20.5.2013 – 20.11.2013

 Flexihypotéku na financovanie výstavby montovaného rodinného domu realizovaného firmou ForDom, s.r.o.,  si môžete zabezpečiť len financovanou nehnuteľnosťou, resp. vlastným pozemkom, ak ste vlastníkom tohto pozemku a pozemok nie je zaťažený žiadnym záložným právom.

 • s firmou ForDom uzatvoríte Zmluvu o dielo

 výška úveru bude stanovená na základe ceny uvedenej v Zmluve o dielo

 • financovanie bude prebiehať v dvoch alternatívach :

·        varianta 1: vlastníte pozemok a predmetom zmluvy o dielo je výstavba montovaného domu vrátane základovej dosky  

·        varianta 2: vlastníte pozemok a predmetom zmluvy o dielo je výstava montovaného domu bez základovej dosky