Exkurzia študentov SOŠ Drevárskej vo Zvolene

Nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. V prípade technických riešení to asi platí dvojnásobne. Svoje o tom určite vedia aj študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Vďaka pedagogickému zboru a spoločnosti ForDom s.r.o., sa študenti odboru Technik drevostavieb, mohli zblízka pozrieť na proces budovania drevostavby. Odborná prednáška bola zabezpečená našimi zamestnancami, ktorí pôsobia v odbore už niekoľko rokov. Mladým a nádejným pokračovateľom vo výstavbe drevodomov, tak priniesli mnoho užitočných a praktických informácií.  Samozrejme, že celá akcia sa nemohla konať ide, ako v jednej z našich drevostavieb, ktorá je  v procese realizácie.  Veríme, že takýto reálny pohľad do útrob drevostavby, na jednotlivé stavebné systémy, spojený s odborným výkladom bol pre študentov prínosom a tešíme sa, že sme sa mohli s našimi skúsenosťami podeliť s ďalšou generáciu „drevostavbárov“.  Ďakujeme za túto príležitosť a rovnako sa tešíme na ďalšie podobné stretnutia.