ECO CUBE získal medzinárodný certifikát

ECO CUBE- energeticky pasívny dom z dielne ForDomu a Createrra získal medzinárodný certifikát energeticky pasívneho domu z Darmstadtu. Certifikát mu udelil Passive House Institut – nezávislý výskumný ústav pod vedením  Dr. Wolfganga Feista. Za architektonickým návrhom Eco Cube, stojí Mgr. art. Bjorn Kierluf. Budova bola navrhnutá tak, aby spĺňala kritéria pasívneho domu presne tak, ako ich definuje Passive House Institut. Budova má nasledujúce vlastnosti:
  • Vynikajúca tepelná izolácia, kde požiadavky na vykurovanie budú obmedzené na 15kWh/m2 obytnej plochy na rok
  • Tepelný komfort v budove je možné zabezpečiť s minimálnou spotrebou energie
  • Vzduchotesný plášť znižuje spotrebu na vykurovanie
  • Riadené vetranie s vysoko kvalitnými filtrami, vysoko účinnou rekuperáciou tepla a nízkou spotrebou elektrickej energie, zabezpečuje vynikajúcu kvalitu vzduchu v miestnosti s nízkou spotrebou energie
  • Celková primárna spotreba energie na vykurovanie, ohrev teplej vody, vetranie a na ostatné elektrické zariadenia pri bežnom použití je menej ako 120 kWh/m2 obytnej plochy za rok
 
Pasívne domy ponúkajú vysoký komfort v priebehu celého roka, pričom môžu byť vykurované resp. chladené s minimálnym úsilím. Náklady na energiu pre zabezpečenie vynikajúceho tepelného komfortu sú v pasívnom dome veľmi nízke. Vďaka tomu môžeme pasívny dom chápať, ako určitý druh poistenia pred budúcim nárastom cien energií.