Drevovláknitá izolácia

Drevovláknitá izolácia sa stala súčasťou konštrukcie obvodových stien nízkoenergetických domov, ktoré sú produkované našou spoločnosťou.  Drevovláknitá doska nahradila doteraz používanú minerálnu izoláciu. Táto zmena znamená ďalší krok k lepšiemu a zdravšiemu bývaniu. Výhody devovláknitej izolácie pramenia okrem iného v optimálnej tepelnej vodivosti, mernej tepelnej kapacite, objemovej hmotnosti a v ekologickom zložení materiálu. 
Ďalšie zaujímavé informácie o drevovláknitej izolácií nájdete v nasledovnej prezentácií: