Drevostavba roka 2014, vyhodnotenie odbornej časti súťaže

V dňoch 2. až 9. 3. 2015 posudzovala odborná porota súťažné konanie na výber „Drevostavby roka 2014“. Súťaž organizoval už po tretí krát Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Jej cieľom je spopularizovať stavby na báze dreva, ktorých výstavba môže byť významným faktorom pri reštartovaní stavebníctva a tým aj ekonomiky Slovenska. Navyše sa pomocou zvýšeného dopytu po drevostavbách môže prejaviť podpora používania dreva ako domácej strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve v produktoch s vyššou pridanou hodnotou. Nezanedbateľnou súčasťou súťaže je aj propagácia popredných výrobcov drevostavieb, členov ZSDSR, na spotrebiteľských výstavách Nábytok a bývanie v Nitre (10.3. – 15.3.2015) a CONECO Racioenergia v Bratislave (25.3. – 28.3.2015) 
 
Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení:
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda, profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, vedúci Katedry Drevených stavieb na Drevárskej fakulte, TU Zvolen
Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry,
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – docent na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, odborník na drevené stavebné konštrukcie
Ing. Jozef Bednar, PhD. – výskumno-vývojový pracovník inštitútu Holzforschung Austria.
 
Zvoleným kritériom súťaže bola  komplexná architektonická a stavebná kvalita.
Výsledky porota vyhlásila na základe matematického sčítania bodov, pridelených každým členom komisie. 
 
Sekcia drevostavieb ZSD SR si uvedomujem potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Od roku 2008 do roku 2013 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5% na viac ako 10%.
Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30%.

 Výsledky súťaže:
 
Prvé miesto:
Permakultúrna ekofarma - NED Malá Lehota od DREVSTAVU SLOVAKIA s.r.o.
 
Druhé miesto:
Rodinný dom v Kováčovej od firmy ForDom
 
Tretie miesto:
RODINNY DOM Žilina Gbelany-Južné Terasy od firmy JK Slovakia s.r.o.
 
Štvrté miesto:
Krytý bazén pri rodinnom dome od MPA drevodomu, s.r.o.
Rodinný dom v Kováčovej od firmy ForDom
 
Rodinný dom v Kováčovej rieši harmonickým spôsobom nároky na funkčno-prevádzkové vzťahy, architektonicko-kompozičné parametre v nadväznosti na dobu, materiálové i ekonomické možnosti a požiadavky budúceho majiteľa, resp. užívateľa stavby. Riešenie vo svoj prospech využíva terénnu konfiguráciu pozemku a širšie väzby: orientáciu domu vzhľadom na osvetlenie, oslnenie či vzťah k prístupovým komunikáciám. Samotná dispozícia využíva miernu konfiguráciu terénu, čo je výrazným kladom v nadväznosti obytného priestoru k záhradným úpravám pozemku a jeho kladným zhodnoteniam vo väzbe na bezprostredné vnímanie životného prostredia v ponímaní obytnej funkcie. Veľmi dobrý koncept energeticky hospodárnej budovy v trendoch vízie 2020.

Hlasovanie pre verejnosť je ešte aktuálne a stále sa môžete zapojiť do hlasovania a súťaže o skvelé ceny. Hlasovať môžete na tomto webe.