Developer, staviteľ a architekt odpovedali na otázky záujemcov o bývanie v pasívnom dome.

Dňa 14.6.2014 sa uskutočnilo netradičné stretnutie na Čiernej Vode, v Chorvátskom Grobe. Zástupcovia developera, staviteľa a architekt odpovedali na otázky záujemcov o bývanie v pasívnom dome.  

Spoločnosť ForDom, v spolupráci s Liberty Invest a ateliérom Pokorny architekti pripravila návštevu typového pasívneho domu v Chorvátskom Grobe a priľahlej lokality. Pre všetkých zúčastnených boli od 9:00 pripravené krátke odborné prednášky, obhliadka domu a príslušnej lokality.Organizátori, pri posedení s občerstvením, odpovedali na zvedavé otázky potenciálnych záujemcov o bývanie v pasívnom dome. Na záver vyjadrili spokojnosť nad priebehom podujatia.    


Ing. arch. Pavol Pokorný, Pokorny architekti povedal:
 

„Je neodškriepiteľné, že idea spojenia "developer-dodávateľ-architekt" prináša záujemcom o pasívne domy silný synergický efekt.“  Doplnil ho Igor Grebáč, Liberty Invest:
 

„Zaujala ma odbornosť a široké vedomosti laickej verejnosti, ktoré sa ukázali pri kladení otázok o problematike“         Ľuboš Pivko z ForDom,s.r.o:
 

"Sme veľmi radi za početnú účasť na podujatí a vítame túto formu spolupráce"