Certifikát konštrukčného stavebného systému

 

Konštrukčný stavebný systém spoločnosti ForDom, s.r.o., Zvolen bol certifikovaný v súlade so zákonom č. 133/2013 o stavebných výrobkoch.