BEFFA 2014

Pasívny rodinný dom v Stupave zbiera ďalšie ocenenia
Prvé a druhé miesto na Building Efficiency Awards 2014

Building Efficiency Awards (BEFFA), je súťaž súčasných stavebných projektov s výnimočnou energetickou, konštrukčnou a architektonickou hodnotou, realizovaných v Českej a Slovenskej republike. Súťaž organizuje o.p.s. BEFFA za odbornej garancie Vysokého učení technického v Brne a ďalších univerzít (ČVUT, STU Bratislava, TU Liberec, TU Zvolen). Porota je zložená z odborníkov a zástupcov z relevantných profesií z Českej a Slovenskej republiky. Do súťaže bolo zapojených 230 prihlásených stavieb z toho 160 z Česka a 68 zo Slovenska. Úspech v takto veľkej konkurencií je pre nás o to cennejší. Pasívny rodinný dom v Stupave, ktorého návrh pochádza z dielne Ing. arch. Pavla Pokorného, sa stal víťazom v kategórií- Drevostavby a obsadil druhé miesto v kategórií - Rodinné domy. Porota ocenila vzácny súlad architektonickej kvality s funkčnými, environmentálnymi a energetickými parametrami stavby. Vyzdvihla erudovanosť projektantov i zodpovednosť investora a zaradila rodinný dom v Stupave medzi víťazné stavby.


Zoznam ďalších ocenených stavieb nájdete TU. Viac informácií nájdete na stránkach Building Efficiency Awards